Yksi myrskyisestä Brexitistä aiheutunut seuraus on, että tuttu Euroopan talousalueen tuotteiden vaatimuksenmukaisuutta kuvaava CE-merkintä ei enää ole sellaisenaan riittävä UK:ssa myytäville tuotteille.

CE- ja UKCA-merkit

Merkki sinällään ei ole tuotteen laatuun tai sertifiointiin liittyvä merkintä. Sen tarkoitus on ilmaista, että tuote täyttää soveltuvat EU lainsäädännön asettamat terveyteen, turvallisuuteen sekä ympäristöön liittyvien standardien vaatimukset. Teholähteiden osalta CE-merkin käyttöä sovelletaan ilman ulkoista testausta ja on siten valmistajan oma vakuutus vaatimuksenmukaisuudesta.

Vuoden 2021 alusta UK:sta muodostui oma erillinen yksittäismarkkina-alue ja tarkoituksena on ainakin aluksi käyttää EU lainsäädännön kanssa identtistä vaatimuksenmukaisuutta, mutta sitä kuvataan yksilöllisellä UKCA-merkillä (United Kingdom Conformity Assessment). Toisin sanoen vuoden 2021 alusta useimmat UK:n markkinoille (Englanti, Skotlanti ja Wales) saatettavat tuotteet tulee varustaa kyseisellä merkinnällä. Tuotteet, joille riittää valmistajan oma vakuutus vaatimustenmukaisuudesta, tulee varustaa uudella UKCA-merkinnällä ja saattaa saataville sitä vastaava erillinen valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC).

Sovellusehdot valmistajan omalle vakuutukselle vaatimustenmukaisuuden täyttymisestä UKCA:n osalta ovat samat kuin CE-merkinnällä. Nykyisiin UK:n sääntöihin perustuen valmistajat ovat oikeutettuja omatoimiseen UKCA-vaatimustenmukaisuuden vakuuttamiseen (Declaration of Conformity – (DoC)) niin kauan kuin EU:n ja UK:n määräykset säilyvät sisällöltään vastaavina.


Siirtymäaika ja jo markkinoilla olevat tuotteet

Kuten aina määräysten muuttuessa niiden valvonnan aloittamisessa sallitaan markkinoiden mukautua siirtymäajan puitteissa uusiin määräyksiin. Tuotteita, joilla valmistajan oma vaatimustenmukaisuusvakuutus riittää, voidaan viimeisimmän elokuussa 2021 päätetyn jatkoajan mukaisesti toimittaa UK-markkinoille pelkällä CE-merkillä varustettuna vuoden 2022 loppuun saakka. Lisäksi jo ennen vuoden alkua markkinoille saatetut valmiit varastossa olevat tuotteet voidaan myydä UK-markkinoilla pelkällä CE-merkillä varustettuna.


Hyväksytäänkö UKCA merkki Euroopan markkinoilla?

UKCA-merkki ei tule olemaan Euroopan markkinoilla hyväksyttävä CE-merkille vaihtoehtoinen merkintä. Tuotteet, jotka ovat tarkoitettuja myytäviksi molemmilla markkina-alueilla, tulee varustaa sekä CE- että UKCA-merkillä siitäkin huolimatta, että merkinnät perustuvat alkuvaiheessa samoihin standardeihin. Standardit saattavat kuitenkin jatkossa poiketa toisistaan esimerkiksi EU:n tai UK:n päivittäessä oman standardinsa vaatimuksia. UKCA-merkintään oikeuttavat standardit tulevat saamaan oman ”BS” etuliitteen osoittamaan, että dokumentti on British Standards Institutionin (BSI) hyväksymä. CE-merkintään käytetään puolestaan Euronormiston mukaisia ”EN” versioita. Esimerkkeinä mainittakoon teholähteille toisiaan alkuvaiheessa vastaavat EN 62368-1 ja BS 62368-1 turvastandardit.

Myös muut standardit saattavat tulla voimaan samalle laitteelle, kuten esimerkiksi EMC-vaatimukset, joiden osalta on sama järjestely kuin CE-merkin kanssa.


Merkintään ja dokumentointiin liittyvät vaatimukset

UKCA-merkin fyysiselle sijoittamiselle tuotteeseen pätevät samat vaatimukset kuin CE-merkillekin. Vuoden 2023 alusta lähtien merkinnän tulee useimmissa tapauksissa olla tuotteessa itsessään.

Dokumentointivaatimukset UKCA-merkin perusteiden esittämiseksi ovat samanlaiset kuin CE-merkillekin. Tuote, joka kuuluu pakollisen viranomaisvalvonnan piiriin, tulee testauttaa UK-hyväksytyllä ulkoisella testaajalla. Itsesertifioitavilta tuotteilta tulee olla erillinen valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus.


Mitä tämä merkitsee Cool Powerin kannalta?

CPS-sarjan osalta UKCA-merkintä on jo tämän kesän aikana lisätty uusiin tehtaalta lähteviin teholähteisiin, joille on jatkossa saatavilla myös erilliset valmistajan UKCA-vaatimustenmukaisuusvakuutukset. Myös useat muut toimittajamme ovat käynnistäneet ohjelmia, joiden avulla on tarkoitus lisätä jatkossa tuotteisiin tarvittava UKCA-merkintä.

Jatkamme mahdollisten UK:n hallituksen ohjaamiin päätöksiin perustuvien UKCA-sääntömuutosten aktiivista tarkkailua ja reagoimme niihin tarvittaessa asianmukaisesti.