Yleiset käyttöehdot

Cool Power Solutions Oy Internet-sivujen käyttöehdot

 

1. Yleistä

 

Näillä Internet-sivuilla on tietoa Cool Power Solutions Oy:stä (”Cool Power”) sekä yrityksen tarjoamista tuotteista ja palveluista. Cool Power Internet-sivujen käyttö edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Sivujen käyttöön ei ole oikeutta, mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja kokonaisuudessaan. Internet-sivuilla tarjottaviin palveluihin ja Internet-sivujen sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, jolloin näihin palveluihin ja asiakirjoihin sovelletaan lisäksi tällaisia erityisiä ehtoja.

 

Cool Power varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä (i) muuttaa Internet-sivujen käyttöehtoja ja Internet-sivujen ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä niillä toimitettavia palveluita ja tavaroita tai muita Internet-sivujen ominaisuuksia ja (ii) rajoittaa pääsyä Internet-sivuille.

 

Cool Power ei takaa sisällön näkyvyyttä tai käyttökokemusta kaikilla saatavilla olevilla käyttöliittymillä tai selaimilla.

 

 

2. Cool Power tai kolmannet osapuolet omistavat Internet-sivujen sisällön

 

Cool Powerin Internet-sivuilla esitetty aineisto, mukaan lukien nimet, logot, tavaramerkit ja muut vastaavat tunnukset, on Cool Power Solutions Oy:n tai kolmannen osapuolen omaisuutta. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään.

 

Näiden Internet-sivujen sisällön tai sen osan julkaiseminen, luovuttaminen, kopioiminen, jäljentäminen, siirtäminen tai säilyttäminen ilman oikeuksien omistajan kirjallista etukäteistä lupaa on kielletty, lukuun ottamatta niiden katselemista ja tarkastelemista tietokoneella (tai vastaavalla laitteella) sekä tiettyjen osien tulostamista henkilökohtaista tai yrityksen sisäistä käyttöä varten.

 

Lehdistötiedotteita ja muita julkisiksi ilmoitettuja asiakirjoja saa lainata Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti. Asiakirjoja lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Internet-sivuilla olevia tavaramerkkejä ja muita vastaavanlaisia tunnuksia ei saa käyttää, luovuttaa, kopioida, jäljentää tai julkaista ilman Cool Powerin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

 

 

3. Vastuunrajoitus

 

Cool Powerin Internet -sivut luovutetaan käytettäviksi sellaisina kuin ne ovat. Internet -sivut julkaistaan ilman takuuta saatavuuden, virheettömyyden, luotettavuuden, sisällön tai muunkaan ominaisuuden suhteen. Internet-sivujen soveltuvuutta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen ei taata, eikä Internet-sivuja myöskään taata omistusoikeuden tai kolmannen osapuolen oikeuksien rikkomattomuuden suhteen.

 

Sikäli kuin pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, Cool Power ei missään tilanteessa vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka on johtunut tai jonka väitetään johtuneen Internet-sivuilla olevasta aineistosta, Internet-sivujen käyttämisestä tai siitä, etteivät Internet-sivut ole olleet käytettävissä, mukaan lukien muun ohessa epäsuorat ja seurannaisvahingot, kuten liikevaihdon tai voiton menetys, toiminnan keskeytyminen tai tiedon menetys.

 

 

4. Käyttäjän lähettämä aineisto

Lähettämällä materiaalia Cool Powerin Internet -sivujen välityksellä tai jollekin Cool Powerin palvelimista sähköpostitse käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa, että (i) käyttäjän lähettämä materiaali ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta; (ii) ennen lähettämistä käyttäjä on ryhtynyt kohtuullisiin toimenpiteisiin varmistuakseen siitä, että Cool Powerille lähetettävä materiaali ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista; (iii) käyttäjällä on oikeus luovuttaa materiaali Cool Powerille; (iv) Cool Power voi käyttää materiaalia rajoituksetta, maksutta ja ilman vastuita ja (v) käyttäjä ei esitä lähettämäänsä materiaaliin perustuvia vaateita Cool Poweria kohtaan ja sitoutuu maksamaan Cool Powerille kulut, jotka sille mahdollisesti syntyvät kolmannen osapuolen esittämien vaatimusten johdosta.

 

 

5. Linkit kolmansien osapuolten Internet-sivuille ja kolmansien osapuolten julkaisemat aineistot

 

Cool Power ei ole vastuussa palveluista tai sisällöstä, joihin on linkkiyhteys Cool Powerin Internet-sivuilta tai jotka on julkaistu muun kuin Cool Powerin toimesta.

 

 

6. Sovellettava laki

 

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.