Arvot ja missio

Perusarvomme kaikessa liiketoiminnassa ovat:

 

Ratkaisukeskeinen toiminta

 

Uskomme ratkaisukeskeiseen toimintaan, vastaamme vikkelästi ja reagoimme nopeasti. Ratkaisukeskeisyyden tulee olla meille kilpailutekijä, jonka avulla luomme lisäarvoja asiakkaillemme. Kaikki prosessimme on viritetty ratkaisujen optimointiin asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti.

Cool Power on helposti lähestyttävä ja asiat kulkevat sujuvasti alusta loppuun asti. Pyrimme tunnistamaan eri asiakasryhmien tavoittelemat hyödyt. Osaamme innovoida, mitä osasia toteutukseen ja kehittämiseen tarvitaan.

 

 

Asiakkaiden menestyminen

 

Asiakkaidemme menestyminen on meille tärkeä asia. Teemme kaikkemme ajallisten, välimatkasta johtuvien tai teknologisten esteiden voittamiseksi toimittaaksemme asiakkaillemme tuotteita ja palveluja, joita he tarvitsevat menestyäkseen omilla toimialoillaan. Toimimme avoimesti kumppanuussuhteissa niin asiakkaiden kuin toimittajiemmekin kanssa pyrkien samalla havainnoimaan, kuinka voimme yhä paremmin toiminnallamme tuottaa arvoa yhteistyökumppaneillemme.

 

 

Vastuullisuus

 

Henkilömme pitävät sen, minkä lupaavat.

Tarjoamamme palvelut ja tuotteet ovat turvallisia; maailman johtavilta valmistajilta.

 

 

Laatu

 

Laatu merkitsee meille käyttötarkoitukseen soveltuvuutta – ennakoiden, täyttäen tai ylittäen asiakkaidemme odotukset läpi koko liiketoimintaprosessin, ensimmäisestä markkinointiviestistä lopulliseen toimitukseen sekä tuotteiden, järjestelmien ja palvelujen käyttöönottoon. Laatu merkitsee meille myös innostusta tukea ja rohkaista koko henkilöstöämme kehittämään osaamistaan ja taitojaan henkilökohtaisen kehitysprosessinsa mukaisesti.

 

 

Edelläkävijyys

 

Cool Power luo suhteita sopivien yhteistyökumppanien kanssa ja elää katse suunnattuna tulevaisuuteen. Tarjoamme kaikille työntekijöillemme mahdollisuuden käyttää ja kehittää taitojaan, osaamistaan ja luovuuttaan haastavissa ja palkitsevissa työtehtävissä. Rohkaisemme henkilöstöämme moniosaamiseen, aloitteellisuuteen, yrittäjyyteen sekä asiakasvastuullisuuteen.

 

 

Yritysetiikka

 

Cool Power vaatii henkilöstöään ylläpitämään korkeinta mahdollista eettistä käytöstä sekä reilua henkeä. Uskomme vahvasti, että eettiset ja taloudelliset arvot ovat toisistaan riippuvia ja että yritysyhteisön tulee aina ponnistella toimiakseen sekä kansallisten että kansainvälisten hyväksyttyjen normien mukaisesti.

 

 

Asiakastyytyväisyys

 

Kunnioitamme ja pidämme huolta asiakkaistamme. Työskentelemme asiakkaittemme kanssa yhteistyökumppaneina tyydyttääksemme heidän vaatimuksensa ja tarpeensa antaen samalla toiminnallamme heille parhaan mahdollisen arvonlisäyksen.