Tietosuojaseloste

Cool Power Solutions Oy:n asiakasrekisteri

 

1. Rekisterinpitäjä

Cool Power Solutions Oy

Vanha Rajamäentie 173

05200 Rajamäki

Y-tunnus: 1644381-8

Puhelin: 09 2906 1990

Sähköposti: info (at) cps.fi

 

Rekisteristä vastaava henkilö on Jari Lindroos

Puhelin: 09 2906 1990

Sähköposti: jari (at) cps.fi

 

 

2. Käsiteltävät tiedot

 

Käsittelemme seuraavia asiakkaan yhteyshenkilön sekä asiakkaan tilauksiin ja toimituksiin liittyvien henkilöiden tietoja:

 

 • • Etu- ja sukunimi
 • • Toimitus- ja laskutusosoite
 • • Yhteystiedot kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • • Yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus)
 • • Yrityksen asiakkuuteen liittyvät käyttöoikeustiedot
 • • Tietoja käsitellyistä projekteista, tarjouksista ja tilauksista sekä niihin liittyvistä yhteydenpidoista
 • • Asiakaspalautteet
 • • Tietoja markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteistä
 • • Tietoja tapaamisista ja muusta yhteydenpidosta
 • • Henkilön antamat markkinointiluvat ja -kiellot
 • • Asiointikieli
 • • Tietoja verkkopalveluun rekisteröitymisestä, verkkokaupan käyttäjätunnisteista sekä verkkoselailusta sekä rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämiä teknisiä tietoja kuten IP-osoite, käytetty selain, selainversio ja sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt verkkopalveluumme

 

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

 

Käsittelemme henkilötietoja rekisterinpitäjän ja yritysasiakkaan asiakassuhteen hoitamiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sekä laskuttamista, saatavien valvontaa, tilattujen tavaroiden toimittamista ja palvelujen tuottamista varten. Käsittelemme henkilötietoja myös myynnin, asiakastuen antamisen, asiakasviestinnän ja uusasiakashankinnan yhteydessä. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös ostotapahtumiin ja asiakkuuteen perustuvien arvontojen tai muiden kampanjoiden toteuttamiseksi.

 

Edellämainittujen henkilötietojen käsittelyn perusteena on tällöin joko sopimus tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

 

Emme tietoisesti käsittele alle 16 vuotiaiden henkilötietoja mihinkään yllämainittuun tarkoitukseen.

 

 

4. Henkilötietojen käsittelijät

 

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja.

 

 

5. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja palveluissamme seuraavasti:

 

 • • Yhteyshenkilön tietoja säilytetään sen aikaa, kun henkilö toimii edustamansa yrityksen yhteyshenkilönä ja kolme kuukautta siitä, kun olemme vastaanottaneet ilmoituksen siitä, ettei henkilö enää toimi yhteyshenkilönä.

 • • Kirjanpidon tositeaineistoihin sisältyviä henkilötietoja säilytämme kuluvan vuoden sekä sitä seuraavien kuuden vuoden ajan.

 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Henkilötietoja saadaan säännönmukaisesti:

 

 • • Yritykseltä tai yritystä edustavalta henkilöltä asiakassuhteen syntyessä
 • • Yritykseltä tai yritystä edustavalta henkilöltä verkkolomakkeen kautta
 • • Tapaamisista ja muusta yhteydenpidosta
 • • Hyödynnämme julkisia tietolähteitä uusasiakashankinnassa

 

 

7. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista, oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua tietosuoja-asetuksen turvaamiin oikeuksiinsa.

 

Voit esittää tietosuojaoikeuksiasi koskevan pyynnön sähköpostilla kohdassa 1 mainitulle rekisteristä vastaavalle henkilölle.

 

Tietojen tarkastaminen

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Jos käsittelemme, sinulla on oikeus saada jäljennös näistä tiedoista, ellei meillä ole lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta.

 

Tietojen korjaaminen

Sinulla on oikeus saada täydentää puutteelliset henkilötietosi sekä korjata virheelliset henkilötietosi.

Verkkopalveluumme rekisteröityneenä voit myös itse päivittää rekisterissä olevia tietoja verkkopalvelun cps.fi kautta.

 

Tietojen poistaminen

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista rekisteristä, jolloin tietosi poistetaan, mikäli niiden käsittelylle ei yhä ole olemassa laillista perustetta.

 

Käsittelyn vastustaminen

Osana liiketoimintaamme voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Sinulla on kuitenkin oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihin vedoten.

 

Voit myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.

 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esimerkiksi asiakkuuteen, voi rekisteröity milloin tahansa peruuttaa suostumuksen.

 

Käsittelyn rajoittaminen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Mikäli henkilötiedon käsittelyä on rajoitettu, ei rekisterinpitäjä pääsääntöisesti käsittele henkilötietojasi muutoin kuin säilyttämällä tiedon.

 

Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi silloin, kun olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotan vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön, henkilötietojen käsittely on lainvastaista tai kiistäessäsi henkilötietojen paikkansapitävyyden.

 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

 

8. Tietojen luovuttaminen

 

Käsittelemme henkilötietoja itse emmekä luovuta niitä säännönmukaisesti.

 

Voidaksemme toimittaa palvelua sinulle parhaalla mahdollisella tavalla, saatamme luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät tietojasi ainoastaan palvelun toimittamisen vaatimissa rajoissa. Yhteistyökumppanimme eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

 

Tällaisia palveluntuottajiin kuuluvat mm.

 

 • • Logistiikkapalveluiden tuottajat
 • • Maksupalveluiden tuottajat
 • • Tietotekniikkapalveluiden tuottajat

 

Rekisterinpitäjänä emme itse luovuta asiakasrekisterin henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Henkilötietojen voidaan katsoa siirtyvän EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle tilanteissa, joissa itse syötät henkilötietojasi esimerkiksi verkkosivuillamme olevaan chattipalveluun.

 

Tietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.

 

 

9. Sosiaaliset laajennukset

 

Sivustollamme on painikkeita, joiden avulla sisältöä voi jakaa sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+). Sivusto ei kerää käyttäjien tietoja näillä sosiaalisilla laajennuksilla. Jakopainikkeista avautuvat toiminnot latautuvat sosiaalisen median palveluiden omilta palvelimilta.

 

 

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

 

11. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

 

Emme käytä henkilötietoja muihin kuin tässä selosteessa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mahdollisten uusien käyttötarkoitusten ilmetessä tiedotamme sinua tiedon käyttötarkoituksesta ja käsittelyperusteesta.

 

 

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Rekisteriin pääsy on ainoastaan rekisterinpitäjän työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä.

 

cps.fi verkkopalvelun osalta henkilötiedot tallennetaan automaattisesti suojattuun tietokantaan. Käyttöoikeus tietokantaan on ainoastaan järjestelmän ylläpitäjällä.

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää cps.fi verkkopalvelun käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee cps.fi salasanasuojatulla palvelimella.

 

 

13. Evästeet

 

cps.fi verkkopalvelu käyttää verkkosivuillaan evästeitä, jotka mahdollistavat tunnistamaan usein sivuilla vierailevat käyttäjät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista verkkosivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä.

 

Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. cps.fi palvelu käyttää evästeitä tarjotakseen asiakkailleen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

 

Mikäli verkkosivujen käyttäjä ei halua cps.fi verkkopalvelun saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen.

 

Evästeet ovat kuitenkin tarpeellisia cps.fi verkkopalvelun joidenkin sivujen ja palveluiden tarkoituksenmukaiselle toimimiselle.

 

Käytämme kolmen tyyppisiä evästeitä:

 

Istuntokohtaiset evästeet:

Istuntokohtaiset evästeet säilyvät muistissa selaimen aukiolon ajan, mutta tuhoutuvat, kun selain suljetaan. Ne mahdollistavat joitakin tärkeitä toimintoja sivustollamme.

 

Pysyvät evästeet:

Pysyviä evästeitä käytetään tallentamaan tietoja käyttäjän tekemistä valinnoista sivustolla. Tämä auttaa käyttäjää jatkamaan myöhemmin keskeytettyä istuntoa sekä meitä kehittämään sivustoamme paremmaksi. Mikäli haluat, voit rajoittaa, tuhota tai estää evästeitä selaimen asetuksissa. Tämä kuitenkin rajoittaa sivuston käytettävyyttä.

 

Kolmannen osapuolen evästeet

    Google Analytics - Sivustoomme upotetut Google Analytics -evästeet keräävät tietoa siitä, miten vierailijat käyttävät sivustoamme. Laadimme tietojen avulla raportteja ja parannamme sivustoa. Evästeiden keräämiä anonyymejä tietoja ovat muun muassa sivustossa käyneiden henkilöiden määrä, mistä kävijät ovat tulleet sivustolle ja millä sivuilla he käyvät.

 

    Tawk.to – Tämä palvelu mahdollistaa sivuston pikaviestimen käytön. Evästeet sisältävät tietoa käyttäjän identifioimiseen ja seurantaan sivustolla sekä käytönaikaiseen viestintään.

 

Lisätiedot

Lisätietoa evästeistä löydät www.allaboutcookies.org sivustolta. Sieltä löydät ohjeet evästeiden poistamiseen koneeltasi. Ohjeet mobiililaitteelle löydät oman laitteesi ohjekirjasta.

 

Evästeillä kerätyt tiedot

 

 • • IP-osoite
 • • Sijainti: maa, alue, kaupunki, summittainen leveys- ja pituusaste
 • • Vierailun päivämäärä ja kellonaika
 • • Katsottavan sivun otsikko
 • • Katsottavan sivun verkko-osoite
 • • Edeltävän katsotun sivun verkko-osoite
 • • Käyttäjän laitteen näytön resoluutio
 • • Kellonaika vierailijan aikavyöhykkeellä
 • • Klikatut ja ladatut tiedostot
 • • Linkit klikattuun ulkopuoliseen verkkotunnukseen
 • • Sivujen generoitumisaika
 • • Käytettävän selaimen pääkieli
 • • Selaimen versio, selainlaajennukset (PDF, Flash, Java jne.), käyttöjärjestelmän versio, laitteen tunnus
 • • Sivustolla tehtävät haut
 • • Tunnistustiedot, joiden avulla käyttäjä tunnistetaan aktiivisen vierailun ajan
 • • Ostoskorin sisältö
 • • Kauppalistan sisältö
 • • Tuotevertailun sisältö

 

 

14. Tietosuojaselosteen muutokset

 

Cool Power Solutions Oy pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen.

Mikäli muutoksia tehdään, tiedotamme siitä verkkopalvelussamme cps.fi.